Kalorynka                  Skontaktuj się z nami!

Nie pamiętasz hasła?

Polityka prywatności

Warunki korzystania

 1. Operatorem serwisu dostępnego w sieci Internet pod adresem kalorynka.pl ("Serwis") jest eHealth Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-743), ul. Nabielaka 6 / 6 ("Operator").
 2. Użytkownicy sieci Internet ("Użytkownicy") uprawnieni są do korzystania z Serwisu w zakresie dozwolonych prawem i regulaminem.
 3. Korzystanie z Serwisu nie skutkuje nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 4. Użytkownik może korzystać z utworów tekstowych i graficznych i baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 5. Wszelkie prawa do Serwisu, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej, są zastrzeżone na rzecz Operatora.
 6. Zastrzeżenie, o którym mowa w pkt. 5 dotyczy w szczególności znaków towarowych, utworów tekstowych i graficznych, baz danych oraz układu stron Serwisu.
 7. Bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora - poza przypadkami określonymi w przepisach, o których mowa w pkt. 4 - zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części lub całości Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Treści zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym pochodzą ze źródeł, które Operator uznaje za rzetelne i sprawdzone.
 2. Ryzyko związane z wykorzystaniem treści przedstawionych w Serwisie ponoszą Użytkownicy.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność treści prezentowanych w Serwisie, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników, chyba że zastrzeżono inaczej w regulaminie.
 4. Operator zastrzega sobie prawo zmiany treści prezentowanych w Serwisie w każdym czasie.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem treści zawartych w Serwisie.
 6. Operator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom zamieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które zamieszczają linki do Serwisu.

Ochrona prywatności

Udostępnianie Operatorowi danych pozwalających na określenie tożsamości Użytkowników ("danych osobowych") następuje w drodze dobrowolnych decyzji Użytkowników.

Dane osobowe

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Cookies

 1. Operator używa technologii cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Użytkownika, dla celów statystycznych oraz w celu poznania preferencji Użytkowników dotyczących Serwisu.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć opcję przyjmowania Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 3. Informacji na temat wyłączania cookies zawierają instrukcje poszczególnych przeglądarek internetowych.